Pretraga
Close this search box.

Poslovni podaci

Osnovni podaci

Naziv

ICOMP

Poslovno ime

iComp Društvo sa ograničenom odgovornošću Subotica (SUBOTICA)

Status

Aktivan

Pravna forma

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Matični broj

21521213

Datum osnivanja

07.10.2019

Poslovno ime

Poslovno ime

iComp Društvo sa ograničenom odgovornošću Subotica (SUBOTICA)

Skraćeno poslovno ime

iComp doo Subotica

Podaci o adresama

Naziv opštine

Subotica

Mesto

Subotica – Subotica

Ulica, broj i slovo

Vuka Karadžića 13/1

Broj pošte

24000

Adresa za prijem elektronske pošte

office@icomp.rs

Poslovni podaci

Vreme trajanja

Neograničeno

Poreski identifikacioni broj (PIB)

111678752

Šifra i naziv delatnosti

4791 – Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta

Tekući račun

160-0000000560857-67
160-0053700102544-05

Telefon

+381 63 8 100 500

Internet adresa

www.icomp.rs

Meni