Skip to main content

POSLOVNI PODACI

OSNOVNI PODACI

Naziv
ICOMP

Poslovno ime
iComp Društvo sa ograničenom odgovornošću Subotica (SUBOTICA)

Status
Aktivan

Pravna forma
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Matični broj
21521213

Datum osnivanja
07.10.2019

POSLOVNO IME

Poslovno ime
iComp Društvo sa ograničenom odgovornošću Subotica (SUBOTICA)

Skraćeno poslovno ime
iComp doo Subotica

PODACI O ADRESAMA

Naziv opštine
Subotica

Mesto
Subotica – Subotica

Ulica, broj i slovo
Vuka Karadžića 13/1

Broj pošte
24000

Adresa za prijem elektronske pošte
office@icomp.rs

POSLOVNI PODACI

Vreme trajanja
Neograničeno

Poreski identifikacioni broj (PIB)
111678752

Šifra i naziv delatnosti
4791 – Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta

Tekući račun
160-0000000560857-67
160-0053700102544-05

Telefon
+381 63 8 100 500

Internet adresa
www.icomp.rs